Postup koupě

Postup koupě

1. záloha => rezervační záloha ve výši 100.000,- Kč / bytovou jednotku, 50.000,- Kč / garážové stání se splatností 5 pracovních dnů od uzavření rezervační smlouvy (okamžikem uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude poskytnutá rezervační záloha považována za zálohu na úhradu kupní ceny).

2. záloha => 10% z celkové kupní ceny předmětu koupě včetně DPH minus odpočet rezervační zálohy ve výši 100.000,- Kč/bytovou jednotku, 50.000,- Kč/garážové stání se splatností 14 dnů od uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

3. záloha => 30% z celkové kupní ceny předmětu koupě včetně DPH se splatností 14 dnů ode dne doručení zálohové faktury vystavené Budoucím prodávajícím po dokončení hrubé stavby Bytového domu a po vkladu prohlášení vlastníka nemovité věci o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám do katastru nemovitostí.

4. záloha => 30% z celkové kupní ceny předmětu koupě včetně DPH se splatností 14 dnů ode dne doručení zálohové faktury vystavené Budoucím prodávajícím po dokončení hrubých rozvodů jednotlivých médií v bytové jednotce bez koncových zařízení.

5. záloha => 20% z celkové kupní ceny předmětu koupě včetně DPH se splatností 14 dnů ode dne doručení zálohové faktury vystavené Budoucím prodávajícím po dokončení stavby Bytového domu před kolaudací.

6. doplatek => 10% z celkové kupní ceny předmětu koupě včetně DPH se splatností 14 dnů ode dne doručení zálohové faktury vystavené Budoucím prodávajícím po kolaudaci domu, nejpozději však do uzavření kupní smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu koupe do katastru nemovitostí.

Následně dojde k protokolárnímu převzetí bytové jednotky. Od tohoto okamžiku můžete Vámi vybranou bytovou jednotku začít užívat.

Výhradní prodejce

Graflunds s.r.o.
Mučednická 3, 616 00 Brno
IČ: 27745465
DIČ: CZ27745465
Tel.: 541 240 448
Gsm.: 608 484 462
E-mail: info@byty-reckovice.cz

Zhotovitel

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7 619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Tel.: 543 420 557
Gsm.: 730 179 438
E-mail: msu@msu.cz

Byty Řečkovice

Projektant

Atelier DPK, s.r.o.
Šumavská 413/15, 602 00 Brno
IČ: 25348817
DIČ: CZ25348817
Tel.: 541 240 616
E-mail: atelier@atelier-dpk.cz

Investor

BD Řečkovice s.r.o.
Jižní nám. 7/7 619 00 Brno
IČ: 60740434
DIČ: CZ60740434

Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.Webdesign: Martin Štěpánek
Používání cookies nám pomáhá zlepšovat naše služby a dále slouží k analýze provozu na tomto webu.